Welkom op onze site!
In een notendop willen wij u onze werking voorstellen.

 
 

Samen met de directeur en de leerkrachten organiseert ons oudercomité ook dit schooljaar heel wat activiteiten.


Langs deze weg dank ik alle leden van het oudercomité, alsook de vele vrijwilligers en “helpende handen” voor hun inzet voor het welslagen van deze activiteiten.

Wij blijven rekenen op jullie steun en medewerking want de opbrengst van al deze activiteiten gaat integraal naar educatief verantwoord materiaal binnen de school.

Ook onze dank aan de directeur, alle leerkrachten, het administratief- en onderhoudspersoneel, alsook aan de opvangouders voor hun dagelijkse inzet voor onze kinderen.

Vincent Latré

Voorzitter oudercomité

Afdeling H. Hartplein

 
om te onthouden


Maandag 19 september 2016 te 20 uur
SITE VAN DE SCHOOL


http://www.kbz.be


Contact


Voorzitter Vincent Latré

OudercomiteHeiligHart@gmail.com
 

Oudercomité Heilig Hartafdeling

GEZOCHT : DYNAMISCHE, ENTHOUSIASTE EN/OF ACTIEVE (GROOT-) OUDERS

GEZOCHT


Nieuwe ledenOccasionele medewerkers bij activiteitenMedewerkers jaarlijkse klusjesdag

26 augustus 2017Interesse?

Neem dan snel contact op met onze voorzitter
OudercomiteHeiligHart@gmail.com

Vergaderingen

Maandag 29 september 2016

 

DAG VAN DE LEERKRACHT

Heilig Hartafdelinghttp://www.kbz.be/nieuw/kbz/Dag_vd_Leerkracht_HH_2016.html